1. خانه
  2. مستندات
  3. ثبت نام و ورود
  4. چطور می توانم شماره موبایل را تغییر دهم؟

چطور می توانم شماره موبایل را تغییر دهم؟

در صورت نیاز به تغییر شماره تلفن همراه ثبت شده می‌بایست مطابق زیر درخواست کتبی خود را در قالب عکس سلفی و در دست داشتن کارت ملی به امور پشتیبانی ارسال نمایید.

متن درخواست

اینجانب……………………..به کد ملی …………………………. به علت…………………….درخواست تغییر شماره تلفن همراه ………………………..به ……………………. را در سایت تتربند دارم. تاریخ و امضا

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

چطور میتونیم کمک کنیم؟