1. خانه
  2. مستندات
  3. ثبت نام و ورود
  4. نام کاربری چه ویژگی باید داشته باشد؟

نام کاربری چه ویژگی باید داشته باشد؟

برای ویژگی نام کاربری برای هر فرد شماره موبایل وی می باشد. در هنگام ثبت نام باید یکتا بوده و فرد دیگری ثبت نکرده باشد.

نام کاربری برای وارد شدن به سایت مورد استفاده قرار می گیرد و غیر قابل تغییر است.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

چطور میتونیم کمک کنیم؟