1. خانه
  2. مستندات
  3. احراز هویت
  4. چرا نیاز به احراز هویت می باشد؟

چرا نیاز به احراز هویت می باشد؟

بر اساس قوانین موجود در بازارهای مالی و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی، احراز هویت به کمک مدارک شخصی مشتریان به سبب جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، الزامی است.تتربند نیز با تبعیت از این قوانین، مدارک موردنیاز را از شما کاربران محترم دریافت می کند. این مدارک صرفاً به جهت تضمین امنیت معاملات و جلوگیری از ورود پول با منشأ دارای مشکل به سیستم گرفته شده و تحت هیچ شرایطی بدون دستور قضایی در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهند گرفت.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 1 خیر

چطور میتونیم کمک کنیم؟