1. خانه
  2. مستندات
  3. احراز هویت
  4. آیا نیاز هست شماره تلفن همراه به نام من باشد؟

آیا نیاز هست شماره تلفن همراه به نام من باشد؟

بله. می بایست کد ملی شما با کد ملی صاحب شماره تلفن همراه ثبت شده یکی باشد. در صورت عدم تطابق آنها احراز شما رد خواهد شد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 2 خیر

چطور میتونیم کمک کنیم؟