گردش در 24 ساعته تتر در شبکه ترون با 40 میلیارد دلار اتریوم را پشت سر گذاشت