قانونگذاران ایالت متحده اخیرا در حال اضافه‌کردن بیتکوین، اتریوم و کاردانو به دارایی‌های خود هستند — گزارش