تتر صندوق بلاک چین 100 میلیون فرانکی را راه اندازی کرد