تهاجم به اوکراین باعث افزایش قیمت طلا می شود؛ بیت کوین موقعیتش را حفظ می کند