تجزیه و تحلیل قیمت BTC، XRP LUNA، DOT و MATIC برای 4 فوریه