تجزیه و تحلیل قیمت اتریوم: اتریوم کاهش می یابد، حمایت در 3100 دلار