بیت کوین خوابیده با حجم عظیم پس از 11 سال خواب زمستانی جابه جا شد