ریپل قصد دارد استاندارد NFT خود را از طریق نسخه آتی ارتقا دهد